Pakiet 11 - Nie czekaj do wrzenia750

 

 

Komunikat MPK i Komunikat nr 4 PPIS w Gostyninie

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. informuje, iż wyniki badań wody z wodociągu publicznego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Gostyninie przy ul. Kolonia wykonane w ramach rekontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie nie wykazały skażenia mikrobiologicznego wody. Woda w ww. wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi. Spółka prezentuje poniżej Komunikat nr 4 PPIS w Gostyninie w tej kwestii.

 

Komunikat nr 4 PPIS

 

 

Komunikat nr 3 PPIS w Gostyninie

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. przedstawia komunikat nr 3 PPIS w Gostyninie ws. jakości wody

 

Komunikat nr 3 PPIS w Gostyninie – plik do pobrania

 

Komunikat MPK z dnia 21.06.2021

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. przedstawia drugie wyniki badań wody pobranej w dniu 17.06.2021r.

 

Wyniki badań wody z dnia 17.06.2021r. – plik do pobrania

 

 

Komunikat nr 2 PPIS w Gostyninie

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. przedstawia Komunikat nr 2 PPIS w Gostyninie w sprawie jakości wody:

- Komunikat nr 2 PPIS w Gostyninie

Komunikat MPK

 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. przedstawia pierwsze wyniki badań wody po podjęciu działań naprawczych pobranej w dniu 16.06.2021. Wyniki badań - plik do pobrania

Wyniki badań mikrobiologicznych prób wody pobranej w dniu 16.06.2021r.

 

Miejsce poboru: SUW Kolonia - studnia wody surowej nr 1 :

Nazwa wskaźnika

Metoda badawcza

Wynik badania

Wymagania wg Rozp. Min. Zdr.       z dn. 7.12.2017r                         (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

 

0jtk/100ml

 

 

0jtk/100ml

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

 

0 jtk/100ml

0jtk/100ml

 

Miejsce poboru: SUW Kolonia - studnia wody surowej nr 2 :

Nazwa wskaźnika

Metoda badawcza

Wynik badania

Wymagania wg Rozp. Min. Zdr.       z dn. 7.12.2017r                           (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

 

0jtk/100ml

 

 

0jtk/100ml

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

 

0 jtk/100ml

0jtk/100ml

 

Miejsce poboru: SUW Kolonia - woda uzdatniona :

Nazwa wskaźnika

Metoda badawcza

Wynik badania

Wymagania wg Rozp. Min. Zdr.       z dn. 7.12.2017r                           (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

 

0jtk/100ml

 

 

0jtk/100ml

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

 

0 jtk/100ml

0jtk/100ml

 

Miejsce poboru: Przedszkole nr 2 - woda uzdatniona :

Nazwa wskaźnika

Metoda badawcza

Wynik badania

Wymagania wg Rozp. Min. Zdr.        z dn. 7.12.2017r                           (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

 

0jtk/100ml

 

 

0jtk/100ml

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

 

0 jtk/100ml

0jtk/100ml

 

 

UWAGA !!!

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody z wodociągu publicznego zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody Kolonia zaleca się używanie wody do celów konsumpcyjnych oraz kąpieli noworodków i niemowląt wyłącznie po przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do celów socjalno-bytowych. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane. Spółka podjęła działania naprawcze.

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie przekazuje Komunikat nr 1 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego ze Stacji Uzdatniania Wody w Gostyninie, ul. Kolonia.

- komunkat w sprawie jakości wody

Informacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. informuje, iż kasa w biurze przy ul. Polnej 2 jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00.

Nadal zachęcamy naszych klientów do pozostania w domu i opłacania faktur drogą elektroniczną. W przypadku konieczności wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Gostyninie Sp. z o.o. prosimy o zachowanie obowiązujących obostrzeń sanitarnych tj. :

- obowiązkowe noszenie maseczki ochronnej

- przy okienku kasowym może przebywać tylko jedna osoba

- należy zachować bezpieczną odległość min 2 m,

- należy zdezynfekować ręce lub rękawiczki jednorazowe.

Nadal będzie ograniczona możliwości załatwiania spraw, które wymagają osobistej wizyty w siedzibie Spółki przy ul. Polnej 2 oraz przy ul. Ziejkowej 21. Wszystkie dokumenty należy zostawiać w przedsionku biura przy ul. Polnej 2 w wyznaczonym na to miejscu. W celu załatwienia sprawy prosimy dodatkowo o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu:

 

Sekretariat                            - 24 235 30 11

Biuro obsługi klienta-kasa      - 24 235 39 64

Oczyszczalnia ścieków          - 24 235 36 29

bądź za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej -  adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Prosimy o systematyczne podawanie stanu liczników;

telefonicznie    24 235 39 64   lub   24 235 30 11

lub e-mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.               Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy  o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

 


  Witamy na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. zostało zawiązane w dniu 27 czerwca 1997 roku. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja wody dla ludności i innych odbiorców na terenie Miasta Gostynin oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Spółka utrzymuje w sprawności technicznej ponad 60 km sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Każdego dnia dostarcza wodę z dwóch podziemnych ujęć dla 19 tys. mieszkańców Gostynina. Ujęcie wody przy ul. Kolonia obejmuje dwie studnie głębinowe wykorzystujące zasoby wody z utworów kredowych. Natomiast ujęcie wody przy ul. Ziejkowej obejmuje 3 studnie głębinowe wykorzystujące zasoby wody z utworów mioceńskich. Obie stacje są stacjami dwustopniowymi, a proces technologiczny uzdatniania wody z uwagi na jej dobrą jakość opiera się jedynie na metodzie filtracji przy zastosowaniu złóż żwirowych. Uzyskiwana w tych procesach woda o średniej twardości charakteryzuje się bardzo dobrą jakością. Spółka posiada także mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię, która codziennie odbiera ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz zakładów zlokalizowanych na terenie Miasta. Do zakresu usług Spółki należą również kompleksowe badania wody i ścieków wykonywane przez własne laboratorium, posiadające certyfikat ISO 9001:2015.

 

a bd

 Długoletnie doświadczenie w eksploatacji sieci, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze miasta Gostynina oraz wykwalifikowana kadra pracownicza pozwala nam każdego dnia w pełni realizować powierzone zadani

 


 taryfy 2019-2020


 

taryfa

 

 


 

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 5/2017

z dnia 30.03.2017r

 

Procedura Odcięcia Dostawy Wody i Zamknięcia Przyłączy Kanalizacyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Gostyninie Sp. z o.o.

I.

Przesłanki po wystąpieniu których MPK w Gostyninie jest uprawnione do odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego:

  1. Ustalenie, że przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
  2. Nieuiszczenie przez Odbiorcę należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
  3. Ustalenie, że jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
  4. Stwierdzenie nielegalnego Poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

II.

Postępowanie w przypadku przystąpienia do odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego

ZAWIADOMIENIE

  1. MPK w Gostyninie zawiadamia listem poleconym o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody:
  2. powiatowego inspektora sanitarnego
  3. Burmistrza Miasta Gostynina
  4. Obiorcę usług
  5. .Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza następuje na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

ZASTĘPCZY PUNKT POBORU WODY

W przypadku odcięcia dostaw wody z powodu nieuiszczenia przez Odbiorcę należności za dwa pełne okresy obrachunkowe MPK w Gostyninie jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.