Uwaga biuro zamknięte!

 

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-COV-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. podjęło decyzję o zamknięciu biura przy ul. Polnej 2 oraz Oczyszczalni Ścieków przy ul. Ziejkowej 21 dla klientów i petentów od 16 marca do odwołania. Laboratorium czasowo zawiesza wykonywanie badań wody dla klientów indywidualnych.

 

W sytuacjach szczególnych, wymagających złożenia dokumentów lub ich odbioru udostępnione będzie miejsce obsługi klientów – znajdujące się przy wejściu głównym do budynku przy ul. Polnej 2 (PROSZĘ DZWONIĆ DZWONKIEM PRZY DRZWIACH).

 

Wszelkie sprawy niewymagające Państwa obecności prosimy konsultować telefonicznie pod numerami telefonów:

 

Sekretariat                               - 24 235 30 11

 

Oczyszczalnia ścieków              - 24 235 36 29

 

Biuro obsługi klienta-kasa        - 24 235 39 64

 

bądź przesyłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej -  adresy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W związku z zamknięciem kasy wpłaty za faktury należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy klienta podany na fakturze.

 

 

 

 


 

 

 

 Witamy na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. zostało zawiązane w dniu 27 czerwca 1997 roku. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja wody dla ludności i innych odbiorców na terenie Miasta Gostynin oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Spółka utrzymuje w sprawności technicznej ponad 60 km sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Każdego dnia dostarcza wodę z dwóch podziemnych ujęć dla 19 tys. mieszkańców Gostynina. Ujęcie wody przy ul. Kolonia obejmuje dwie studnie głębinowe wykorzystujące zasoby wody z utworów kredowych. Natomiast ujęcie wody przy ul. Ziejkowej obejmuje 3 studnie głębinowe wykorzystujące zasoby wody z utworów mioceńskich. Obie stacje są stacjami dwustopniowymi, a proces technologiczny uzdatniania wody z uwagi na jej dobrą jakość opiera się jedynie na metodzie filtracji przy zastosowaniu złóż żwirowych. Uzyskiwana w tych procesach woda o średniej twardości charakteryzuje się bardzo dobrą jakością. Spółka posiada także mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię, która codziennie odbiera ścieki pochodzące z gospodarstw domowych oraz zakładów zlokalizowanych na terenie Miasta. Do zakresu usług Spółki należą również kompleksowe badania wody i ścieków wykonywane przez własne laboratorium, posiadające certyfikat ISO 9001:2015.

 

a bd

 Długoletnie doświadczenie w eksploatacji sieci, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze miasta Gostynina oraz wykwalifikowana kadra pracownicza pozwala nam każdego dnia w pełni realizować powierzone zadani

 


 taryfy 2019-2020


 

taryfa

 

 


 

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 5/2017

z dnia 30.03.2017r

 

Procedura Odcięcia Dostawy Wody i Zamknięcia Przyłączy Kanalizacyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Gostyninie Sp. z o.o.

I.

Przesłanki po wystąpieniu których MPK w Gostyninie jest uprawnione do odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego:

  1. Ustalenie, że przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
  2. Nieuiszczenie przez Odbiorcę należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
  3. Ustalenie, że jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;
  4. Stwierdzenie nielegalnego Poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

II.

Postępowanie w przypadku przystąpienia do odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego

ZAWIADOMIENIE

  1. MPK w Gostyninie zawiadamia listem poleconym o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody:
  2. powiatowego inspektora sanitarnego
  3. Burmistrza Miasta Gostynina
  4. Obiorcę usług
  5. .Zawiadomienie o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza następuje na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

ZASTĘPCZY PUNKT POBORU WODY

W przypadku odcięcia dostaw wody z powodu nieuiszczenia przez Odbiorcę należności za dwa pełne okresy obrachunkowe MPK w Gostyninie jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.