WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

woje

 

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 2.040.000,00 zł