Odczyty

Odczyty wodomierzy  można podać:

  • osobiście w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ulicy Polnej 2 w Gostyninie
  • telefonicznie w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00 pod numerami telefonów: 24 235 39 64,  24 235 30 11,
  • wypełniając formularz odczytu wodomierzy

 Wypełniając formularz należy wpisać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych. Prosimy wybrać odpowiednią ilości wodomierzy jakie Państwo posiadają. Przedsiębiorstwo wystawia Odbiorcy usług fakturę i wysyła na podany w formularzu adres. Odbiorca dokonuje zapłaty otrzymanej faktury VAT w terminie wskazanym na fakturze.

 

Uprzejmie informujemy, iż podanie wskazań wodomierza  za pośrednictwem ww. kanałów nie zwalnia Odbiorcy Usług z udostępnienia wodomierza głównego do odczytów planowych i kontrolnych dokonywanych przez pracowników Spółki.

 

 Pola wymagane do wysłania formularza !

* Dokładny adres

* Kod klienta podany na fakturze VAT

* Kod zabezpieczający ( Prosimy podać wynik działania )