1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd