odbiór odpadów o kodzie 19 08 05

          Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o. o. zaprasza do składania ofert na:

  "Odbiór, transport i przetworzenie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Gostyninie - kod odpadu 19 08 05"

1. Zaproszenie do skłądania ofert

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (wzór)

3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

4. Załacznik nr 3 - Wykaz usług (wzór)

5. Załacznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty