SIWZ

włącz .

 


 


 

 

 

Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Kolonia od ul. Kutnowskiej

Unieważnienie wyboru Wykonawcy - plik do pobrania

 


 

 

Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Kolonia od ul. Kutnowskiej

Dokumenty do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert

Pytanie i odpowiedz nr 1

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Opis przedmiotu zamówienia 

Wzór umowy

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Część opisowa i uzgodnienia

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Rysunek nr 5

Rysunek nr 6

Rysunek nr 7

Rysunek nr 8

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej grawitacyjno - ciśnieniowej z przyłączami w rejonie ul. Kolonia w Gostyninie

 

ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna

Załączniki w wersji edytowalnej

Pytania i odpowiedzi