Jakość i cena wody

 

Informacja ws obowiązujących taryf za wodę i ścieki

 

 DECYZJA WA.RET.070.1.322.3.2018 zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - decyzja plik do pobrania

  


 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o numerze  WA.RET.070.1.322.3.2018 z dnia 25.07.2018r.  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 28.08.2020r. do dnia 27.08.2021r. wynoszą:

 Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto

1

Grupa 1

Cena wody (zł/m3)

3,55

2

Grupa 2

Cena wody (zł/m3)

4,48

3

Grupa 3

Cena wody (zł/m3)

3,78

4

Wszyscy odbiorcy

Miesięczna opłata abonamentowa ():

3,00

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat netto

1

Grupa 1

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

4,73

2

Grupa 2

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

7,90

 

 

 

 

 

 

Cennik usług oczyszczania nieczystości płynnych dowożonych do oczyszczalni ścieków                         przy ul. Ziejkowej 21 w Gostyninie:                               

 

 

 CENA NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH DOWOŻONYCH OD DNIA 1 SIERPNIA 2020r.

 

Lp.

Rodzaj ścieków

Jednostka miary

Cena brutto w zł

1

Nieczystości płynne socjalno-bytowe ze zbiorników bezodpływowych, dostarczane do zlewni ścieków

m3

11,01

 

 


 

Cennik ścieków dowożonych obowiązujący od 1 czerwca 2018r.  do 31 lipca 2020r.

 

Lp.

Rodzaj ścieków

Jednostka miary

Cena brutto w zł

1

Nieczystości płynne socjalno-bytowe ze zbiorników bezodpływowych, dostarczane do zlewni ścieków

m3

10,00

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

JAKOŚĆ WODY

 

Twardość wody
Norma na 60 - 500 mg CaCO3/l

Twardość
Wodociąg Gostynin
stopnie francuskie (stopnie F) od 19,4 do 21,6
stopnie niemieckie (DH) od 10,7 do 12,1
milimole CaCO3(mmol/l) od 1,91 do 2,16
mval/l od 3,8 do 4,3
mg CaCO3/l (ppm) od 191,4 do 216,3
stopnie brytyjskie (Clarka) od 13,4 do 15,1
skala twardości woda średniej twardości

 


 

 

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. o jakości wody
wodociągowej na terenie miasta Gostynina z dnia 12.05.2020r.

 

SUW Kolonia     - woda uzdatniona

Lp.

Parametry i wskaźniki

Jednostka

Zawartość w wodzie wodociągowej

Wymagania wg Rozp. Min. Zdr.    z dn. 7.12.2017r.               (Dz.U. 2017 poz.2294)

1.

Odczyn pH

pH

7,19±0,09

6,5 – 9,5

2.

Barwa

mg/l

 

 

5±1

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

(pożądana wartość do 15 mg/l)

3.

Zapach

-

 

Akceptowalny

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

4.

Smak

-

 

Akceptowany

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

5.

Mętność

NTU

0,26±0,03

1,0

6.

Przewodność

µS/cm

432±22

2500

7.

Żelazo

µg/l

57,0+8,0

200

8.

Bakterie grupy Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

9.

Bakterie E.Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

10.

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22±2°C po 72 h

jtk/1ml

5jtk/1ml

(3;17)

 

Bez nieprawidłowych zmian (*)


 Ocena Jakości Wody SUW Kolonia - plik do pobrania

 

Ocena Jakości Wody SUW Ziejkowa - plik do pobrania

SUW Ziejkowa     - woda uzdatniona

Lp.

Parametry i wskaźniki

Jednostka

Zawartość w wodzie wodociągowej

Wymagania wg Rozp. Min. Zdr.    z dn. 7.12.2017r.               (Dz.U. 2017 poz.2294)

1.

Odczyn pH

pH

7,1±0,09

6,5 – 9,5

2.

Barwa

mg/l

 

 

5±1

Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

(pożądana wartość do 15 mg/l)

3.

Zapach

-

 

Akceptowalny

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

4.

Smak

-

 

Akceptowany

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

5.

Mętność

NTU

0,43±0,04

1,0

6.

Przewodność

µS/cm

464±23

2500

7.

Żelazo

µg/l

46,5±4,2

200

8.

Bakterie grupy Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

9.

Bakterie E.Coli

jtk/100ml

0

0 jtk/100 ml

10.

Ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22±2°C po 72 h

jtk/1ml

1jtk/1ml

[0;7]

Bez nieprawidłowych zmian (*)

 

               (*) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

           - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej

           - 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta