Aktualności

POZWOLENIE NA BUDOWĘ DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

W dniu 17 sierpnia 2020r. Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. odebrał w Starostwie Powiatowym w Gostyninie ostateczną decyzję - pozwolenie na budowę dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. To chwila dla naszej Spółki szczególnie ważna, wieńczy kilkuletni wysiłek wielu z nas, pracowników przedsiębiorstwa, którzy dokładali starań, aby ten dokument uzyskać. Po drodze trzeba było przygotować dokumentację techniczną dla tego zadania, uzyskać decyzję środowiskową, decyzję lokalizacyjną, zdobyć pozwolenia wodno-prawne, dokonać koniecznych uzgodnień, dotyczących zaopatrzenia w gaz ziemny, energię elektryczną itp. Część pracy nad tym zadaniem, zajmująca z reguły najwięcej czasu i zabiegów została pomyślnie zakończona. Pozostały do zrobienia kolejne kroki, związane z finansowaniem przedsięwzięcia oraz wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. Decyzja czeka na uprawomocnienie.

20200817 130935

 

 

 

 


  PRZYPOMINAMY. PŁAĆMY NASZE RACHUNKI NA CZAS.

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 1/IV/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r. ustalono wysokość kosztów upomnienia oraz wezwania skierowanego przez wierzyciela w wysokości 8,50 zł brutto. Od dnia 9 kwietnia 2019r. do każdego upomnienia oraz wezwania będzie doliczona ww. opłata. Prosimy o terminowe regulowanie faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.